کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

متن پیاده شده جلسه پنجم از نشسست دوم الگوی پیشرفت اسلامی  در کارگروه حوزه علمیه مروی در تاریخ 13/10/1391 با موضوع تببین مفهوم موضوع انتقال در نقشه راه

تعریف موضوع انتقال به موضوع حذف کننده ی موانع انتقال از یک مرحله به مرحله ی دیگر

تعریف مفهومی موضوع انتقال به صورت ساده می شود : در هرمرحله ی انقلاب، با یک مانع خاص و بزرگ روبرو هستیم؛ که مجموعه ی برنامه ریزی های انقلاب در آن مرحله باید معطوف به حذف آن مانع باشد. باید کار کرد بر روی موضوعی که آن موضوع عامل حذف آن مانع درآن مرحله باشد. بهتر است بایک تمثیل موضوع را توضیح دهیم.

1-    تعریف مرحله ی "انقلاب اسلامی" به انتقال اختیار جامعه به دست فقها

1/1- "مبنای انقلاب اسلامی" شاخص تشخیص موانع انتقال به مراحل بعدی انقلاب

مرحله انقلاب اسلامی مرحله ای است که در آن اختیار اداره جامعه به دست فقهای شما افتاده است،اما آیا ضمانتی دارد که فقط با دردست گرفتن اختیارات توسط فقها، کشور اسلامی شود یا موانع دیگری هم وجود دارد؟ این موانع را  باید بشناسیم و اولویت های برنامه ریزی را ناظر بر حذف آنها- که در هر مرحله متفاوت است- بسیج کنیم؛ به موضوع برطرف کننده مانع اصلی در هر مرحله، موضوع انتقال آن مرحله گفته می شود . با برنامه ریزی بر روی موضوع انتقال هر مرحله می توانیم به مرحله بعد انتقال پیداکنیم. البته با توجه به بحث های گذشته واضح است که ملاک تشخیص مانع در انقلاب، "مبنای انقلاب اسلامی" می باشد.

1/2- "عدم تبیین الگوی جایگزین رژیم پهلوی" مانع انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله ی نظام اسلامی

حال بررسی کنیم ببینیم مانع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی چه بود؟ در خیلی از انقلاب ها اختیار به دست انقلابیها افتاد ، اماچون الگوی جایگزین نداشتن ،خود آن انقلابی ها کم کم به سراغ الگوهای مرسوم دنیا رفتند. بنابر این مانع این مرحله عدم تبیین الگوی جایگزین رژیم شاه بود.

 ما انقلاب کردیم برای اقامه کلمه ی اسلام، اگر امام خمینی(ره)تئوری تأسیسی خودش (ولایت فقیه) را برای حکومت بحث و گفت و گو، نمی کرد، ما به مرحله نظام اسلامی انتقال پیدا نمیکردیم.

 

2-    انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی به واسطه ی تبیین تئوری ولایت فقه توسط امام خمینی (ره)

لذا امام خمینی(ره) یک کار اساسیشان تبیین ولایت فقیه در نجف ودرجاهای دیگربود . بحث حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه اجمالاً درک شد ومردم آنرا اجمالاً قبول کردند! یک درکی از جمهوری اسلامی پیدا کردند ، محور جمهوری اسلامی را اسلام میدانستند و به سمت تعاریف التقاطی دیگر ، نرفتند. لذا علت انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی ، وجود این درک بود و تئوری ولایت فقیه ما را به مرحله نظام اسلامی انتقال داد.وگرنه ماازمرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام دموکراتیک یا نظام التقاطی دیکری انتقال پیداکرده و به مرحله نظام اسلامی انتقال پیدانمی کردیم.

بنابراین اولویت بندی ها و اصلی ،فرعی ،تبعی کردن امام خمینی(ره)درآن مرحله ناظر به تبیین و تثبیت مسئله ولایت فقیه بود .تئوری ولایت فقیه علت انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی بود. با تبیین تئوری ولایت فقیه مانع این مرحله؛ که عدم درک از الگوی جایگزین بود، برداشته شد.

 

2/1- شبهه ی نظام ضد امپریالیسم برای نظام اسلامی به دلیل عدم وجود درک صحیح از نظام

وقتی که نظام اسلامی تشکیل شد به دلیل جدید بودنش کادر کارآمدی نداشت و فهم افراد انقلاب هم به قدری بود که فقط اجمالاً به وسیله ی آن بشود نظام را سر پا نگه داشت.در بیرون از کشور هم اصلاً درکی از نظام اسلامی وجود نداشت ؛مثلاً وقتی می خواستند توضیح دهند که یک حکومتی در جلوی آمریکا قرار گرفته از اصطلاح ضد امپریالیسم ، برای حکومت ما که با آمریکا درگیر است ،استفاده می کردند. حتی در درون هم روشنفکران می گفتند ما ضد امپریالیسم هستیم.

 

2/2- تربیت نیروی مطابق فرهنگ امام و انقلاب علت تثبیت نظام اسلامی و نتیجه ی استقامت در جنگ تحمیلی

پس در آن موقع نه نظام مفاهیمی داشتیم و نه کادر کارامدی که حداقل مسئولیت های اساسی را به عهده بگیرد.لذا مجموعه حوادث امنیتی که در اول انقلاب ودر اوج خود جنگ تحمیلی و آن کوره ی 10 ساله ای که به وجود آمد باعث تربیت یک سری نیروی اسلامی مطابق فرهنگ امام و انقلاب تربیت شد . که آنها بوسیله ی مجموعه کارآمدی هایی که در مجموعه ی کار جنگ ایجاد شد ؛ مثل فرهنگ ایثار و شهادت،در جامعه علت تثبیت نظام اسلامی شد.

 

2/3- شروع اصلاح ساختارها با تثبیت نظام اسلامی

2/4- دفاع مقدس برطرف کننده ی مانع توانمندی داخلی برای استقرار نظام

همین که نظام اسلامی تثبیت شد زمینه برای اصلاح ساختارها شروع شده و ما وارد مرحله ی دولت اسلامی شدیم.پس موضوع دفاع مقدس که ما به فرموده ی امام راحل آنرا در رأس امور قرار دادیم مانع عدم توانمدی داخلی برای استقرار نظام را، برداشت .

2/5- تئوری ولایت فقیه برطرف کننده ی مانع لیبرال دموکراسی

لازم به ذکر است که در مرحله ی اول بوسیله ی تئوری ولایت فقیه مانع لیبرال دموکراسی و نوع نظام برداشته شد. یعنی اگر تئوری ولایت فقیه نبود در همان اول انقلاب ، با مانع لیبرال دموکراسی برخورد می کرد و آن مانع اجازه ی ورود اسلام و مبنای ارزشگذاری اسلام را قبول نمی کرد. پس با موضوع ولایت فقیه مانع لبیرال دموکراسی که نوع حکومت های مرسوم آن روز در دنیا بود برداشته شد. و با در رأس امور قرار گرفتن دفاع مقدس مانع نداشتن کادری مسلط و پخته بر روی مبانی انقلاب برداشته شد یعنی با دفاع مقدس تثبیت شدیم.

3-    برنامه ریزی های مدرن و متأثر از مفهوم توسعه غربی مانع مرحله ی سوم انقلاب

بعد از تثبیت ما وارد مرحله ی سوم شدیم و می خواهیم مانع برنامه ریزی های مدرن که متأثر از مفهوم توسعه غربی است را برداریم.

3/1- بخشی بودن و همه جانبه بودن در توانمند سازی ساختارها تفاوت مرحله ی اول انقلاب با مرحله ی سوم

البته بعضی ها اینجا اشکال می کنند و می گویند این حرف که در مرحله ی سوم ساختارها را اسلامی ، می کنیم اشتباه است ؛ بااینکه در مرحله ی اول هم ما این کار را با ساختارها یی مثل جهاد سازندگی وسپاه انجام دادیم. جواب ما این است ما در مرحله ی دولت اسلامی ، موضوع ما توانمندسازی ساختارها، همه جانبه است اما در مرحله ی اول یک سری توانمند سازی بخشی قرار دادیم ،که فقط برای استقرار نظام بوده است. برای اینکه نظام مستقر بماند و نمی خواستیم در مرحله ی دوم به سراغ ساختار سازی برویم.نه اینکه صحبت از ساختار سازی نبود اجمالاً هم ،همه می دانستند که ساختارها باید تغییر کند ولی چون نظام هنوز تثبیت نشده بود و درگیر یک جنگ هانی که همه دنیا به ما هجمه کرد است،قرار گرفته ایم همه ی توان فقط برای حفظ نظام است. و در مرحله تثبیت نظام اصلاً فضایی برای فکر کردن برای ترمیم ساختارها فراهم نیست.حتی اگر ایده آن هم بوده شرایط برای آن محیا نیست، که محقق بشود.لذا قطعاً آغاز مرحله ی دولت اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، وبا آغاز امامت اجتماعی امام خامنه ای(مدظله العالی)با این شرحی که بیان شد،شروع می شود.

در مرحله ی سوم مانع پیش روی ما ،برنامه ریزی ضد مبنا است که در همه جای دنیا حکمفرماست. حالا وارد فضا و مفاهیم حاکم بر این نوع برنامه ریزی می شویم.

3/2- تعریف توسعه ی غربی به مجموعه مفاهیمی که منجر به برنامه ریزی مدرن می شوند

وقتی می گوییم «توسعه غربی»یعنی مجموعه مفاهیمی که منجر به برنامه ریزی مدرن میشود.اگر ما محور برنامه ریزی و فعالیت هایمان را برای حذف این مفهوم قرار دادیم، که حذف این مفهوم از نقد توسعه شروع می شود تا تولید الگوی اسلامی پیشرفت ؛ و آنرا جزء اولویت های برنامه ریزی هایمان قرار دادیم ، از مرحله ی دولت اسلامی به مرحله ی جامعه اسلامی انتقال پیدا می کنیم.

3/3- ایجاد خلل در انتقال از مرحله ی دولت اسلامی به مرحله ی جامعه ی اسلامی نتیجه ی عدم اولویت دادن به مسئله ی الگوی پیشرفت

اما اگر این مسئله را در اولویت هایمان قرار ندادیم، یا برخی قرار دادیم و برخی نه ،انتقالمان دچار مشکل می شود.

3/4- نقد مسئله محور مفهوم توسعه در ابتدای ولایت امام خامنه ای به دلیل مهیا نبودن فضای اجتماعی مورد نیاز

لذا امام خامنه ای(مدظله العالی) در آغاز امامتشان بر روی مفاهیمی مثل عزت،حکمت ، مصلحت ویا مسأله عدالت تاکید می کردند و در حال نقد مفهوم توسعه به صورت مسئله محور بودند.

به بیان دیگر در اوایل انقلاب اصلاً فضای این نبوده که به صورت مفهومی ضدیت توسعه با عدالت را مطرح کنیم ، اما به صورت مسئله محور این کار انجام می شد.مثلاً امام خامنه ای(مدظله العالی) بر روی یک سری شاخص ها مثل عدالت تاکید می کردند وموفق شدند ، آن شاخص ها را نگه دارند و زمینه ای را به صورت آهسته ،آماده کردند تا جامعه به این درک برسد که توسعه، ضد مبنا دارد حرکت می کند.

حتی با این شرایط هم فقط یک عده ای متوجه شدند و عده ای هنوز دنبال دولت توسعه گرا و بزرگ ترین انحراف را، انحراف از توسعه و سازندگی می دانند.

4-    معرفی بانک اطلاعات اسلامی بعنوان موضوع انتقال مرحله ی جامعه ی اسلامی به مرحله ی تمدن اسلامی

وقتی ما وارد مرحله ی جامعه اسلامی شدیم و باید آهسته آهسته به مرحله ی تمدن اسلامی انتقال پیدا کنیم ؛ موضوع انتقال آن مرحله هم می شود بانک اطلاعات اسلامی. بانک اطلاعات اسلامی ، یعنی (اجمالاً)

4/1- تعریف بانک اطلاعات به شبکه ی پژوهشی، آموزشی مبتنی بر الگو و پاسخگو به مسائل خارج از ایران

یک شبکه ی گسترده ی پژوهشی است که موضوع کارش پاسخ دهی به مسائل خارج از ایران ، مبتنی بر الگو و معادلات ایران است.که بعد ها در آمد ارزی ما از این راه کسب می شود. یعنی انتقال همه ی بخش های دنیا مبتنی بر بومشان با توجه به ظرفیتشان.با بینش اسلامی و با ایجاد یک شبکه ی پژوهشی ،آموزشی خاص ،علت انتقال از مرحله ی جامعه اسللامی به مرحله ی تمدن اسلامی است.

5-    ضرورت توجه به موضوعات انتقال در هر مرحله از انقلاب

5/1- عدم توجه به موضوع انتقال هر مرحله، علت بازگشت به موضوع انتقال مرحله ی قبل 

ما در نقشه ی راه الگوی پیشرفت 4 موضوع انتقال داریم،که موضوعات انقلاب در هر مرحله در رأس امور است.

یک خطر این است که اگر شما در هر مرحله موضوع انتقال را در نظر نگیرید، نه تنها به مرحله بعد انتقال پیدا نمی کنید ،بلکه در حقیقت زمینه را برای برگشت به مرحله ی قبل محیا کرده اید.لذا شما در فتنه ی سال88دیدید که به موضوع انتقال مرحله ی اول یعنی ولایت فقیه حمله شد و می خواستند موضوع انتقال مرحله ی اول را از بین ببرند. وحتی قانون اساسی پیشنهاد دادند و می خواستند تعریف حکومت را عوض کنند.و این به این دلیل است که شما جنگ را به یک مرحله جلوتر نبردید.

5/2- توجه به موضوع انتقال هر مرحله، علت ایجاد امنیت برای موضوعات انتقال مرحله ی قبل

اگر ما در برنامه ریزیهایمان به توسعه ی غربی حمله کردیم،آنها مجبور می شوند با ما در آن مرحله مقابله کنند و 2 جبهه ی فتح شده ، همچنان حفظ می شود.

5/3- دفاع تکاملی تر از انقلاب نتیجه ی توجه به موضوع انتقال هر مرحله

حضور لذا کسانی که به موقع متوجه موضوع انتقال در این مرحله می شوند ،خیلی تکاملی تر از انقلاب دفاع می کنند. می شود هم بدون توجه به موضوع انتقال ، از انقلاب دفاع کرد ،البته یک دفاع سطحی است.

برمی گردیم به سؤال اول ؛ جهت نظام مبارک اسلامی چیست؟

نظام اسلامی می خواهد شاخص های اسلامی را محقق کند ودر حال حاضر در مرحله ی سوم محقق کردن شاخص های اسلامی است و در حال حذف مانع سوم پیش روی انقلاب است و حذف مانع سوم وابسته به جدی گرفتن فرآیند تولید الگوی پیشرفت اسلامی است.این جهت حرکت ما است که باید به آن توجه کرد.

3/6- تعریف چیستی الگو به: نظام معادلات محقق کننده ی مبنا

سؤال دیگر ما این بود که تبیین مسئله ی الگوی پیشرفت اسلامی بر چه چیزی مبتنی است؟یعنی الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟ که جواب می شود؛ نظام معادلات محقق کننده ی مبنا (تعریف الگوی پیشرفت اسلامی).پس الگو یک تعریف پیدا کرد که در آن جهت اصل و در جهت ،مبنا اصل است.

3/7- با توجه به مانع مرحله سوم، نقد توسعه، لازمه ی رسیدن به "نظام معادلات محقق کننده ی مبنا"

اگر مانع سوم را در نظر بگیریم این نظام معادلات از نقد توسعه بدست می آید.

3/8- بیان تعارضاتی از توسعه غربی و پیشرفت

اگر ما شروع کنیم و مثلاً به ضریب جینی(که از مفاهیم مدرنیته و در تعارض با شاخصه های اسلام است) حمله کردیم یا به ایده ی اول توسعه، بعد عدالت حمله کردیم،«که امام خامنه ای(مدظله العالی) فرمودند: تئوریسین های اقتصادی به ما می گویند اول توسعه بعد عدالت ،اینجاست که من می گویم جای نوآوری است» و در حال حمله کردن به نظام نگرشهای جاده صاف کن برای نقد توسعه غربی هستند.آنها (اقتصاددانان) می گویند اگر اول توسعه پیدا نکنیم و بخواهیم عدالت را اجراء بکنیم، چیزی برای توزیع نیست که با آن عدالت را حکمفرما کنیم در نتیجه می شود توزیع فقر. یا می گویند اگر دولت یارانه بدهد پول از بخش تولید خارج شده و می آید در بخش بازار، وقتی در بخش بازار آمد به معنای افزایش تقاضا است و به معنای کاهش عرضه است که می شود ،تورم . با این نگرش ها به ما حمله می کنند، یا مثلاً می گویند هر چه کیک توسعه بزرگ تر شود سهم بیشتری گیر افراد می آید.

پاسخ ما این است که کیک توسعه ی آمریکا که از همه بزرگ تر است ،چرا سهم بزرگ بدست افرادش نمی رسد؟پس قیام وال استریت چیست؟

6-    نقد "ریشه ها، برنامه ها و ساختارها، ساختارهای ذهنی" سه نوع نقد موجود بر توسعه ی غربی

6/1- لزوم تقدم نقد ذهنی بر نظام مفاهیم به دلیل مبتنی بودن ساختارهای ما بر توسعه

باید از نقد ذهنی شروع کنیم تا برسیم به نظام مفاهیم. زیرا ساختارهای ما براساس مبنای توسعه کار می کنند. اگر توسعه را نقد نکنیم ، زمینه برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی محیا نمی شود.

 

6/2- کارآمد نبودن نقد ریشه ها (نقدعملی) به دلیل طولانی بودن آن

اما ما 3 نوع نقد داریم گاهی نقد ما از ریشه ها است؛ از مبانی فلسفی و روشی آنهاست، می گوییم علت اعتقاد آنها به توسعه بدلیل انسان شناسی آنها و تعریف آنها از انسان و جامعه و..است. این یک نوع تعریف و نقد است اما به دلیل طولانی بودن کارآمد نیست.

6/3- کارآمد نبودن نقد برنامه ها و ساختارها (نقدعینی) به دلیل عدم توانایی موجود و عدم توانایی ارتباط مردم با آن

نقد دیگر این است که برنامه ها و ساختارهای توسعه را اصل قرار دهیم.مثلاً برنامه پنجم توسعه را نقد کنیم.این فرآیند به نسبت به نقد علمی کوتاه تر است اما اشکالش این است که مردم نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند.مضافاً به اینکه توان شما به اندازه ی مقابله با این جریان، نیست.

مجموعه جریانهایی که بر روی مسئله ی الگو فعال هستنند و فهمیده اند موضوع الگو تأسیسی است،اکثرشان یا از ساختارهای علمی شروع کرده اند ویا نقد ها را به سمت نقد ساختاری برده اند اما در نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی ، نقد ما از ساختارهای ذهنی شروع می شود. پس 3 نوع نقد داریم:نقدساختارهای علمی،نقد ساختارهای عینی و نقد ساختارهای ذهنی.

6/4- تعریف ساختارهای ذهنی به ساختارهای بسیج کننده ی جامعه و مردم بدون توجه به روش آنها

 حالا به تعریف ساختارهای ذهنی می پردازیم ساختارهایی که باعث بسیج جامعه و مردم بر روی موضوع ما می شود و آن نگرش ها فارق از اینکه مردم روش هایشان را بدانند ،قابل تفاهم باشند. مثلاً روشنفکران با نگرش اول توسعه بعد عدالت ، مردم را جهت دهی می کنند. متفکران توسعه با مردم به وسیله ی تمثیل صحبت می کنند نه از روش هایشان.

پس ساختارهای ذهنی آن نگرش هایی است که جامعه را با خودش همراه کند.البته ساختارهای ذهنی ریشه در ساختارهای عینی و علمی دارند ،ولی بریده از آنها مردم را بسیج می کنند.

6/5- تبیین ساختارهای ذهنی با استفاده از بیان تمثیلی

مثلاً اقتصاد دانی که شروع به صحبت با مردم می کند، به مردم نمی گوید که یک اقتصاد دان نهادگرا یا مکتب دیگری است وگر نه مردم با او همراهی نمی کنند .بلکه شروع می کند با یک سری نگرش ها و مثالها آنها را با خودش همراه می کند. در حقیقت حمله به توسعه غربی نقد این نظام نگرشها و شکستن آنهاست.

6/6- پیش بینی حضور نقشه راه در اذهان جامعه به دلیل توجه آن به ساختارهای ذهنی

لذا نقشه راه به فضل خداوند تعالی به زودی در دل مردم جا باز می کند، زیرا بالاخره جامعه باید با هر تئوری همراهی کند تا آن تئوری به ثمر بنشیند.

6/7- توجه متفکران توسعه ی غربی به نگرش سازی برای ارتباط با مردم

اگر با جامعه به و سیله ی مبنای فلسفی و روشی صحبت کنیم،ارتباط با مردم بکلی قطع می شود.حتی اگر برنامه ریزیهایمان را به صورت علمی انجام دهید و به قانون تبدیل شود ؛(یعنی تغییر ساختارهای عینی) باز هم نمی توانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم . لذا متفکران توسعه غربی هم وقتی می خواهند با مردم ارتباط برقرار کنند و آنها را با خودشان همراه کنند ،نگرش سازی می کنند .

6/8- تعریف نگرش(ساختارهای ذهنی) به چهارچوب ذهنی جامعه که پذیرش آن علت همراهی مردم با جهت می شود

نگرش یک چهارچوب ذهنی است که اگر جامعه آن چهارچوب ذهنی را پذیرفت ،با جهت و تئوری شما همراهی می کند.این که شما میبینید 30 سال است که امام خمینی(ره)و امام خامنه ای(مدظله العالی) نگذاشته اند جهت انقلاب از دست برود ،به این دلیل است که مدام به نگرش های ضد جهت حمله کرده اند. ما اسم این نگرش های بسیج کننده جامعه را به عنوان ساختارهای ذهنی تعریف کرده ایم.

اگر ما بتوانیم ،نگرشهای آنها را به چالش بکشیم،یعنی توانسته ایم بسیج شدن جامعه به سمت توسعه غربی را به چالش بکشیم و فرصت برای زدن ریشه هایش که نقد علوم انسانی آن است،ایجاد می شود و هم جهت را حفظ کرده ایم و هم ریشه ها را.

لذا در نقشه راه مکرر گفته ایم نگرش، مثلاً نگرش های ضد خانواده ،نگرش های ضد برنامه ریزی، البته نگرش نه به معنای تئوری خانواده.

6/9- معرفی "ساختارهای ذهنی" به عنوان نقطه وصل تئوری های علمی و ساختارهای عینی با جامعه

نتیجه می گیریم هر تئوری علمی و ساختار عینی یک نقطه وصل با جامعه دارد ،زیرا جامعه باید برنامه ی آنرا بپذیرد تا آن برنامه جلو رود. نقطه ی وصل «ساختارهای ذهنی »هستند ،نظام نگرش ها هستند.اگر حمله کردیم و این نگرشها را شکستیم در واقع نگذاشته ایم این جهت غربی در جامعه حاکم شود.البته روشنفکران دوباره با یک نگرش جدید وارد می شوند و ما باید دوباره با آنها مقابله کنیم .

6/10- ایجاد فرصت برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی به کمک برخورد با نگرشهای ذهنی

نکته قابل توجه این است که هرچه نگرش های ذهنی مورد حمله قرار بگیرند ،فرصت برای اصلاح ریشه ای ساختارهای علمی و عینی پیدا می شود. یعنی هم جهت را حفظ کرده ایم و هم فضا برای اصلاح پیدا کرده ایم.

6/11- نگرش سازی توسط امام خمینی و مقام معظم رهبری شاه مهره ی اصلی انقلاب

پس اگر بخواهیم به وسیله ی جهت ، کاری انجام دهیم ،باید نگرش های جدیدی هم ایجاد کنیم. شاه مهری اصلی ما که به کمک امام زمان(عج)و توسط دو علمدار انقلاب (امام خمینی و امام خمینی) انجام شده است، این است که توانسته اند نگرش سازی کنند.

6/12- تغیر نگرش مردم نسبت به امنیت ملی و ناکارآمدی دافوس در مقابل بسیج

مثلاً در شاخص امنیت به وسیله ی بسیج توانستند حفظ جهت کنند زیرا بسیج دارای ریشه علمی نیست اما در مقابل ساختارهای نظامی که برمبنای دافوس بود ،توانست کارآمدی خود را نشان دهد. یعنی امام (ره)توانست نگرش مردم را نسبت به امنیت بوسیله ی بسیج نشان دهد.

 

فرض گرفتیم جهت برای ما اصل است با این فرض 3 چیز در ضد جهت حرکت می کنند ،ساختارهای علمی ضد جهت حرکت می کنند و برنامه ریزی مبتنی به این ساختارها هم ضد جهت حرکت می کند. اگر توانستیم حلقه ی آخر ساختارها،یعنی ساختار ذهنی رابه دست بگیریم فرصت برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی در عقبه ایجاد می شود.

6/13- نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی، 27 ماموریت برای تئوریزه کردن نگرش های متناسب با جهت انقلاب

نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی 27مأموریت برای شکستن نگرش برای فرآیند مدرنیزیاسیون یا بهتربگویم 27راهروی بزرگ برای تئوریزه کردن نگرش های متناسب با جهت انقلاب ،ایجاد می کند.

6/14- قابل تعریف نبودن انقلاب با تعریف علمی یا عینی محض

پس با تعریف تنهای علمی یا عینی اصلاً انقلاب قابل تعریف نیست.اما اگر خوب به آن در مراکز علمی پرداخته شود وساختارهای متناسب با آن ترسیم شود و با مردم به وسیله ی ساختارهای ذهنی ارتباط برقرار کردید،می توانید تئوری خود را به قبول همگان برسانید.

به طور مثال در قضیه ی یارانها به دلیل ایجاد نگرش در بین مردم ،مردم به راحتی همراهی کردند وکشور به چالش کشیده نشد با اینکه هجمه ی زیادی به آن شد.

6/15- ایستادگی انقلاب در مقابل استکبار با استفاده از ساختار های ذهنی

30 سال است که انقلاب بوسیله ی ساختار های ذهنی توانسته جلوی استکبار بایستد .البته هردو امام ساختارهای ذهنی را نگه داشته و مدام دستور به کار بر روی ساختارهای علمی و عینی کرده اند. و ساختارهای ذهنی را به نفع اسلام می شکنند و زمینه ی مشارکت برای ساختارهای علمی و عینی ایجاد میکنند.

امام خامنه ای (مدظله العالی)مکرر فرموده اند :«هرجا ساختارهایمان اشکال داشته باشد ،آنها را اصلاح می کنیم»

6/16- نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی، راهنمایی برای ایجاد ساختارهای ذهنی

نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی ،یک نقشه راه برای ایجاد ساختارهای ذهنی است و فرصت برای ایجاد ساختارهای عینی و علمی محیا می کند.وان شاالله به زودی به نتیجه میرسد.

  • admin

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی