کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی


آئین نامه های اجرائی کارگروها:

مهندسی طرح کارگاه های الگوی پیشرفت اسلامی- آذر1390

مهندسی نشست و کارگاه برای معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی- مرداد1391

طرح نامه ملی نشست های الگوی پیشرفت اسلامی- بهمن1391

آئین نامه جامع فعالیت کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی- به زودی

 

وظایف کارگروه ها:

پاورپوینت آموزشی وظایف کارگروه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی- فروردین1392

 

اسامی کارگروه ها:

 

 -پایگاه نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی


-کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی-قم (کارگره شهید آیت الله محمد مفتح)

 

  -کارگروه عدالت و پیشرفت اسلامی- کرج (کارگره شهید آیت الله سید محمد حسین بهشتی) 

 

 -کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- بروجرد (کارگروه شهید برزو بیرانوند)

 

 -کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی ورامین-(کارگره شهید ان محمد وحسین آقائی)

 

 -کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهرستان کاشان (کارگروه سرداران و 1700 شهید شهرستان کاشان)

 

-کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- حوزه علمیه مروی (کارگروه  شهید نواب صفوی)