کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی
فهرست نویسی مرحله اول با موضوع معرفی اجمالی نقشه راه:


1- فهرستِ معرفی نقشه راه در گفتگو با پایگاه تریبون مستضعفین

                                   دانلود جزوه      

                                                                                         

2- فهرستِ معرفی نقشه راه در نشست کارگروه مروی


3- معرفی نقشه راه در گفتگو با ماهنامه فرهنگی - تشکیلاتی حلقه وصل 


فهرست نویسی مرحله دوم با موضوع تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی:

فهرست نویسی مرحله سوم با موضوع تبیین مبانی نظری نقشه راه: