کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی

مدل «ترى کپس»، سه ورودى بزرگ براى شناختن تعادل دارد که سه ورودى‏اش «پس اندازو سرمایه گذارى»، «صادرات و واردات (موازنه ارزى)» و «بودجه و راندمان» مى‏باشد،اگر هرکدام ازاین سه ورودى در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود،نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادى مى‏شود.

    گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسى عمل شده است،اما با خوش بینى مى‏توان گفت که تاکنون اینها ابزارهاى لازم را در دست نداشته‏اند؛یعنى براى دانش انسانى در اداره عینیت جز قوانین اقتصادى موجود مصطلح علمى نداشته‏اند. بنابراین مدل سازیها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،مى‏توان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگرى نمى‏توانند بسازند. در هر حال این مدل نمى‏تواند برنامه‏اى درست کند که مجرى قانون اساسى و شرع باشد؛این مدل عینکى است که با بکارگیرى‏اش،مسایل بگونه دیگرى دیده و تنظیم مى‏شود.

 

    در برنامه ریزى ابتدا یکسرى سئوال نسبت به عینیت ارایه مى‏کنند؛یعنى آمایش و ارزیابى مى‏کنند،آنگاه این سئوالات که از کلیه وزارتخانه‏ها نه از یک وزارتخانه مى‏آید در مدل تولید برنامه هضم مى‏شود که این مدل در سازمان برنامه هست؛ بنابراین نظام سئوالات توسط سازمان برنامه طراحى مى‏شود.

    یک بحث قبلا داشته‏ایم که بصورت یک نشریه داخلى الان موجود است؛ در آن بحث راجع به روش تولید برنامه سخن گفته‏ایم. در روش تولید برنامه ابتدا به مدل برنامه پرداخته شده و سپس گردش عملیات تولید برنامه آمده است. در گردش عملیات تولید برنامه،نظام سئوالاتى که نسبت به جامعه وجود دارد به دنبال پاسخ آن سئوالات مى‏باشد.

    پس ابتدا طرح سئوال و صورت مسئله از مدل سازمان برنامه مى‏باشد؛ بعد در مقطع دوم،پاسخها از عینیت بدست مى‏آید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آورى شده و وارد وزارتخانه‏ها مى‏شود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل مى‏گردد.

    مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنى ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته‏هاى سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد مى‏کند. شاید پرسیده شود چه چیزى این تحلیل را انجام مى‏دهد؟مى‏گوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزاى مدل و برونزاى آن چه نسبتى وجود دارد.

    پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادى انجام مى‏گیرد و بعد روابط کیفى (قانونگذارى) پیشنهاد داده مى‏شود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتى است که تنظیم شده است.

    مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازى قرار مى‏گیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آمارى تعیین شده و نسبتهاى قواعد علمى نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بن‏بست قرار مى‏گیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنى تعمیرات بسیار جزیى است،چون اطلاعات مدیر در این بازى شطرنج مات مى‏شود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب مى‏شود.

 

    حال اگر کسى وکیل مجلس باشد و بخواهد با برنامه‏اى مقابله کند،اگر قدرت بررسى مدل را داشته باشد و آنرا ابطال‏کند؛ یعنى در بخش پژوهشهاى مجلس مدلهاى مختلف را بررسى کند و آمارها را در مدلهاى مختلف ارزیابى کند،سپس بین نظرات مختلف مدلها،قضاوت کرده و در صدد بهینه باشد در اینصورت این وکیل موفق مى‏شود و مشکلى پیدا نمى‏کند،اما اگر مجلس قدرت علمى و فنى این مطلب را نداشته باشد و بخواهد تحت چتر مدل حرکت کند،چیزى نمى‏تواند بگوید مگر چانه‏زدنهاى ساده جزیى.

 

    حال اگر بر اساس بستر آماده شده براى تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم‏گیرى، مقدورات یک کشور(پول،نیروى انسانى و منابع طبیعى کشور)پشتوانه اجراى نظراتى مى‏شود که بر گرفته از مدل است.بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونى شوراى نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطلبقت با قانون اساسى و شرع بررسى کند. امّا شوراى نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیى متوالى پس از تصویب مى‏نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایى که پشت این دستگاه برنامه‏ریزى قرار دارد. شوراى نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شوراى نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتى که در شورا وارد مى‏شود،در حیطه ارزیابى مهره‏هاى موضوعى است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب مى‏کنند و براى اجراء مى‏رود.

    اما در اجرا کارها همزمان صورت مى‏گیرد؛یعنى وزارت کشاورزى در کنار وزارت بارزگانى و... کار مى‏کند؛یعنى مجموعه و سیستم در کل مشغولند،یعنى نسبت و تناسبى که مدل براى فرماندهى در اختیار دارد،در حال تحقق مى‏باشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شوراى نگهبان مى‏گوییم که چرا ثمره و نتیجه اجراى مصوبات شما خلاف قانون اساسى شده است؟ در جواب مى‏گوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسى نبود. پس شوراى نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقى معذور دانسته و مى‏گوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردى را که خلاف شرع یا قانون اساسى بوده،تصویب نکرده‏ام. کار شورا که تطبیق نظام نبوده است.

 

    اما در عمل همین مسئله موردى، همزمان با مسایل دیگر اجرا مى‏شود و با دقت در کار کل وزارتخانه‏ها،مى‏توان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایى کشور مى‏باشد. دید خوش‏بینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه‏ریزى نمى‏دانند که لوازم این برنامه‏ها ضد قانون اساسى است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگرى است و آن اینکه گام به گام کار را به جایى مى‏رسانند که مجلس و شوراى نگهبان و حتى در نهایت شوراى مصلحت،چیزهایى را امضاء کند که اصول قانون اساسى،یکى پس از دیگرى ترک شود و ناهنجارى در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم مى‏آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که براى فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتى کار مى‏کند.

    در پاورقى این بحث باید بگویم که مدل،ساده کردن شیى متغیر خارجى است،مثلا شیى متغیر خارجى هزار پارامتر دارد که اصلى‏ترین آنرا بصورت ساده بیان مى‏کنند و بین آنها نسبتهایى را برقرار مى‏کنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه‏اى درست مى‏شود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش‏بینى،هدایت و کنترل» نمود. حال از این به بعد وارد بخشهاى دیگر قانون اساسى مى‏شویم.

 

علامه آیت الله سید منیر الدین حسینی الهاشمی

-علل و عوامل ناهنجاریهای اجتماعی - جلسه چهارم

  • admin

نظرات  (۱)

با سلام

ببخشید مدل تری گپس یا کپس چیه؟ (حروف زیاد روشن نیستند.)

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی